I livets slutskede

Förr eller senare kommer vi till ett avslut.

Ibland finns inga valmöjligheter och ibland tvingas vi till svåra ställningstaganden på grund av valmöjligheterna. Att stå som högst ansvarig och fatta beslut i denna fråga är ofattbart svårt.

De valmöjligheterna som står till vårt förfogande är plats och tidpunkt. 

Om tidpunkten kan väljas med god framförhållning händer det att vi har möjlighet att planera in hembesök. Hembesöken är mer kostsamma men i vissa situationer kanske det är värt den ökade kostnaden. 

För de allra flesta blir hembesök av olika skäl aldrig aktuellt. Vi gör vad vi kan för att underlätta situationen för framförallt patienten men helst även för er. Vi har ett särskilt rum i källarvåningen med egen ingång åt söder. Om väder och ljus tillåter händer det även att vi väljer att vara utomhus eller i bilen. Vårt mål är att inte stressa samt att hela tiden berätta vad vi gör.

Efter avlivningen skall det även väljas hur ditt djur skall hanteras. För de på landet finns ibland både önskemål om och mjölighet till att djuret skall få komma med hem direkt och begravas hemma. Men vi har även möjlighet att erbjuda kremering. Vid kremering kan man välja separat sådan och få tillbaka askan, då blir ni uppringda när askan finns att hämta. Alternativet är en vanlig kremering. En vanlig kremering betyder att samkremering sker och askan från flera djur blandas och sprids på Lekebergs smådjurskremerings minneslund. Om ni hellre vill åka till kremeringen själva önskar Emanuel och Amanda att få ett samtal först, då de också bor på gården där kremeringen ligger.