I livets slutskede

Förr eller senare kommer vi till ett avslut.

I bland finns inga valmöjligheter och i bland tvingas vi till svåra ställningstagande på grund av valmöjligheterna. Att stå som högsta ansvariga och fatta beslut i denna fråga är ofattbart svårt.

De valmöjligheterna som står till vårt förfogande är plats och tidpunkt. 

Om tidpunkten kan väljas med god framförhållning händer det att vi har möjlighet att planera in hembesök. Hembesöken är mer kostsamma men i vissa situationer kanske det är värt den ökade kostnaden. 

För de allra flesta blir hembesök av olika skäl aldrig aktuellt. Vi gör vad vi kan för att underlätta situationen för fram för allt patienten men helst även för er. Vi har ett särskilt rum i källarvåningen med egen ingång åt söder. Om väder och ljus tillåter händer även att vi väljer att vara utomhus eller i bilen. Vårt mål är att inte stressa och berätta vad vi gör.

Efter avlivningen skall även väljas hur kvarlevorna skall hanteras. För oss på landet finns ibland både önskemål om och mjölighet till att kvarlevorna i oförändrad form skall begravas hemma. Vid kremering kan man välja separat och få tillbaka askan eller vanlig kremering då en samkremering sker och askan från flera djur blandas och inte lämnas åter. Om ni väljer att själva åka till kremeringen önskar Emanuel och Amanda att få ett samtal först då de också bor på gården där kremeringen ligger.