Operation

Du är välkommen att ringa oss för att boka in en tid!
019-29 10 01

På vår operationsavdelning jobbar veterinär Lina med sköterskorna Linda och Ingela.

På måndagar och tisdagar sker operationer av både hundar, katter och andra djur. På onsdagar jämna veckor har vi operationer för enbart katter för att kunna ge de oroliga en lugnare miljö.

Intagstiden för operationer är mellan kl. 07.30-08.20, du får en fast tid när du bokar tid hos oss!

Innan en narkos skall patienten vara fastande. Patienten ska alltså inte äta mat/godis efter från klockan 20.00 kvällen före (gäller ej kanin). Djuret ska dock ha fri tillgång till vatten. Gällande hundar ska de vara ordentligt rastade på morgonen innan besöket och är de mycket smutsiga kan det minska infektionsrisken att schamponera hunden hemma kvällen innan.

Vi utför vanliga mjudelkirurgiska operationer som:
 

 • Kastrationer
 • Operationer av nybildningar
 • Operationer av främmande kroppar i magsäck och tarm
 • Bråckoperation
 • Pyometror (livmoderinflammationer)
 • Urinstensoperation
 • Urinfistlar
 • Mastektomier (juvertumörer)
 • Analsäcksextirpationer
 • Mindre amputationer
 • Sårskador
 • Bölddräneringar
 • Mjältextirpationer
 • Blodöron
 • Öronspolningar
 • Klokapselextirpationer m.m

Många operationer kräver ett besök innan operationsdagen för att bedöma hur operationen ska göras. Då pratar man om risker, eventuell rehabilitering och tar eventuella prover, röntgenbilder och/eller ultraljud. På vissa typer av operationer krävs inget sådant besök innan, exempel på sådan operation är kastration. Men på själva operationsdagen görs alltid en aktuell hälsobedömning inför narkosen där vi bland annat lyssnar på hjärtat och lungor. 

Ni träffar en sköterska eller djurvårdare på morgonen och får fylla i formulär rörande uppgifter om patienten, era kontaktuppgifter och går sedan tillsammans med veterinären Lina igenom vad som skall göras. Lina undersöker, beslutar om premedicinering och ger oftast direkt en första dos med lite lugnande. Ni planerar hemgång och lämnar er vän i våra händer.

I vilken ordning vi väljer att utföra dagens operativa ingrepp beror på hur snabbt patienterna reagerar på premedicineringen, ålder (mycket unga och mycket gamla patienter går före), oro (tex vildkatter prioriteras), vilken typ av ingrepp som skall göras och vi försöker även att tillgodose era egna önskemål

När det lugnande har verkat sätter vi infart (inte alltid på katter) och ger mera premedicinering (smärtlindring, antiemetika (mot illamående), medel mot salivering (ffa trubbnosar), ev vätska etc. Patienten sövs och operationsområdet förbereds genom klippning och steriltvättning innan operationen utförs.

Vid uppvak har patienten konstant tillsyn av legitimerad personal tills tillräckliga svalgreflexer återkommit. Därefter fortsätter regelbunden tillsyn av legitimerad personal tills medvetandegraden är mycket hög. När medvetande graden är tillfredställande kan tillsyn, tröst och rastning även tillfalla. Vid smärtsammare ingrepp kan påfyllning av starkare smärtlindring före hemgång bli aktuellt. Ofta skickar vi med smärtlindring för några dagar efter operativa ingrepp. Eftersom det kan vara känslosamt och lätt att glömma muntliga instruktioner i samband med hemgång försöker vi hinna ordna även med skriftlig information till hemgången.