Vissa typer av operationer på unga djur tex kastrationer bokar vi in utan föregående besök, men de flesta operationer föregås av ett besök då operationen planeras. I bland tas blodprover och/eller röntgenbilder före en operation. På själva operationsdagen görs en aktuell hälsobedömning inför narkosen. 

Ni träffar Lina på morgonen och får fylla i formulär rörande uppgifter om patienten, kontaktuppgifter och går tillsammans med Lina igenom vad som skall göras. Lina undersöker, beslutar om premedicinering och ger oftast direkt en första dos med lite lugnande. Ni planerar hemgång och lämnar er vän i våra händer.

När det lugnande har verkat sätter vi infart (inte alltid på katter) och ger mera premedicinering (smärtlindring, antiemetika (mot illamående), medel mot salivering (ffa trubbnosar), ev vätska etc.

I vilken ordning vi väljer att utföra dagens operativa ingrepp beror på hur snabbt patienterna reagerar på premedicineringen, ålder (mycket unga och mycket gamla patienter går före), oro (tex vildkatter prioriteras), vilken typ av ingrepp som skall göras och vi föröker även att tillgodose era egna önskemål.

Patienten sövs och operationsområdet förbereds, klippning, tvättning steriltvättning.

Operationen utförs.

Vid uppvak har patienten konstant tillsyn av legitimerad personal tills tillräckliga svalgreflexer återkommit. Därefter fortsätter regelbunden tillsyn av legitimerad personal tills medvetandegraden är mycket hög. När medvetande graden är tillfredställande kan tillsyn, tröst och rastning även tillfalla vår ende djurvårdare Willes ansvar.

Vid smärtsammare ingrepp kan påfyllning av starkare smärtlindring före hemgång bli aktuellt. Ofta skickar vi med smärtlindring för några dagar efter operativa ingrepp. 

Eftersom det kan vara känslosamt och lätt att glömma muntliga instruktioner i samband med hemgång försöker vi hinna ordna även med skriftlig information till hemgången.

På vår operationsavdelning jobbar veterinär Lina Björnlund med sköterskorna Linda, Ingela och Maria.

Vi utför vanliga mjudelkirurgiska operationer som:

Kastrationer, operationer av nybildningar, operationer av främmande kroppar i magsäck och tarm, bråckoperation, pyometror, urinstensoperation, urinfistlar, mastektomier, analsäcksextirpationer, mindre amputationer, sårskador, bölddräneringar, mjältextirpationer, blodöron, öronspolningar, klokapselextirpationer.....


 

Operationer av hundar och katter gör vi på måndagar och tisdagar. På onsdagar har vi bara operationer av katter.

Den tidigaste intagstiden är klockan 7.30 och den senaste är klockan 8.20.

Före en narkos skall patienten vara fastande (alltså inte äta mat men dricka obegränsat med vatten) från klockan 20.00 kvällen före. Patienten skall vara ordentligt rastad (hundar). Om din kompis är mycket smutsig minskar vi infektionsrisken genom att schamponera hem kvällen innan.