Vi har ett litet laboratorium.

På vårt lab kan vi utföra en del enkla och vanliga tester. Andra prover skickar vi till större mer utrustade och kvalificerade lab.

Utöver analysapparaterna och mikroskopet använder vi refraktometer för att mäta urinens koncentration, olika snap-tester tex snap4dx -fästingsjukdom, urinstix och bakterieodling från urinprov.
 

Med hjälp av mikroskopet undersöker vi främst celler, bakterier och parasiter.

Oftast färgas proven in före mikroskopering.

Vi tittar på prover från öron, hud, urinvägar och sår.

Fuji IMMUNO AU10V 

Analyserar 

T4 och tsh

sköldkörtelvärden

QBC röda och vita blodkropparna samt blodplättar.

Vet-test


alanin aminotransferas
alkaliskt phosphatas
kreatinin
urea
albumin
total protein
glukos
calcium

 

cuben  

Gallsyror
CRP
SAA
Fruktosamin
pankreasspecifik lipas