LAB

Du är välkommen att ringa oss och boka in en tid! 019-29 10 01

Vi har ett litet laboratorium.
 

På vårt lab kan vi utföra en del enkla och vanliga tester. Andra prover skickar vi till större mer utrustade och kvalificerade lab.

Utöver analysapparaterna och mikroskopet använder vi refraktometer för att mäta urinens koncentration, olika snap-tester tex snap4dx -fästingsjukdom, urinstix och bakterieodling från urinprov.

ProCyte


Röda och vita blodkropparna samt blodplättar.

Catalyst One

Alanin aminotransferas
Alkaliskt phosphatas
Kreatinin
Urea
Albumin
Total protein
Glukos
Calcium
Natrium
Kalium
Phosphate
Fruktosamin

SediVue DX & IDEXX VetLab UA


Urinanalyser

Mikroskop


Med hjälp av mikroskopet undersöker vi främst celler, bakterier och parasiter.
Oftast färgas proven in före mikroskopering.
Vi tittar på prover från öron, hud, urinvägar och sår.