Foder & försäljning

En del djur behöver liksom människor hålla en specifik diet för att må bra.

Diet betyder inte bantning utan att man håller sig till en viss typ av mat. Det kan vara för att gå ner i vikt men det kan också vara ett foder som är bra för allergiker, lever- , njur-, eller hjärtsviktspatienter. Det kan vara ett foder som passar särskilt bra när man lider av diabetes, sköldkörtelunderfunktion eller överfunktion. Det finns många tillstånd när man kan förbättra livskvalitén eller tom livslängden genom att hålla sig till en specifik diet.

Eftersom diet kan vara lika viktigt eller tom viktigare än medicin har vi valt att ta hem specialfoder. Det har framkommit önskemål från våra kunder att även ta hem bra foder till friska djur i olika stadier av livet, vilket vi har tillgodosett. 

Eftersom vi vill ha så brett sortiment som möjligt har vi valt att ha det mesta hemma från en foderfabrikant, Specific. Vi har även gott förtroende för bland andra Royal Canin, Hills och Purina, men har bara Specific hemma.

Vårt utbud av artiklar till försäljning är mycket begränsat.
Vi har endast satsat på försäljning som har med hälsa att göra.

Specialschampon, öronprodukter, mag- och tarm kosttillskott och ledkosttillskott. 

Ett undantag från hälsokopplingen är kattsanden Ever clean.

Andra produkter som vi brukar ha hemma:

  • Monster katt- och hundgodis
  • Attapectin
  • CatMalt
  • Dasuquin
  • Fortiflora
  • Sentrx
  • Vetramil tassalva
  • Schampon och öronmedel från Dechra
  • Paroex