• Tandvård

Tandvårdsavdelningen

På tisdagar och torsdagar är både hundar och katter välkomna för tandåtgärder.
Var annan onsdag är bara katter välkomna.

Alla tandåtgärder sker under full narkos med intuberade patienter.

Ni väljer själva om ni vill ha bara undersökning och rengöring och vid behov återkomma för vidare åtgärder, eller om eventuella extraktioner skall utföras vid första tillfället.

Ni väljer också om vi ska röntga bara tänder av speciellt intresse eller om hela munnen skall röntgas.

De vanligaste tandåtgärderna är:  tandstensborttagning och polering, extraktioner av skadade tänder, rotfyllningar, lagningar av tänder och olika typer av tandreglering.