Tandvårdsavdelningen

Exempel på vad vi gör på vår tandavdelning:

 
Tandstensborttagning och polering
Extraktioner av skadade tänder 
Extraktioner av persisterande mjölktänder
Extraktioner eller kronampuationer av TR-Tänder (fd FORL)
Utredning av smärta från mun
Extraktioner vid stomatit
Operation av olika typer av nybildningar
Rotfyllningar 
Lagningar av tänder
Hantering av olika typer av tandreglering.

Vi utför ingen form av prostetik

Rotspetsabscess i underkäke Rotspetsabscess i underkäke 

På tisdagar och torsdagar är både hundar och katter välkomna för tandåtgärder.
Var annan onsdag är bara katter välkomna.

Alla tandåtgärder sker under full narkos med intuberade patienter.

Ni väljer själva om ni vill ha bara undersökning och rengöring och vid behov återkomma för vidare åtgärder, eller om eventuella extraktioner skall utföras vid första tillfället.

Ni väljer också om vi ska röntga bara tänder av speciellt intresse eller om hela munnen skall röntgas.

 

Tandåtgärder utför vi på tisdagar, onsdagar och torsdagar.

Du bokar en tid i bland direkt och i bland efter en undersökning eventuellet även med provtagning.

Ni får en tid mellan klockan 7.00 och 8.00. 
Du får fylla i ett formulär med uppgifter om din kompis, kontaktuppgifter och önskemål om vad vi skall göra under dagen.

En bedömning med avseende på lämplighet för narkos görs. 

I de flesta fall ges lite lugnande direkt.

Vi kommer överens om planerad hemgång och ni får dagen fri....

Kompisen stannar och alla hundar och en del katter förses med permanentkanyl, infart. 

Mera premedicinering, smärtlindring, medel mot illamående, medel mot salivering.... ges och får verka före narkosen.

Flera olika faktorer avgör vilken ordning vi väljer att åtgärda dagens patienter: underliggande sjukdomar, ålder (mycket unga och mycket gamla går före), art och ras, typ av åtgärd, sederingsgrad, stressade patienter, arbetsflöde och era önskemål.

Er vän sövs, undersöks, noteringar registreras, eventuella röntgenundersökningar görs i bland fortlöpande efter fynd och i bland initialt av hela munnen, en åtgärdsplan beslutas och därefter utförs de beslutade åtgärderna.

När allt är klart avslutas narkosen och patienten hamnar i uppvak, på våra uppvärmda tandbord eller i stallet med extra tillskottsvärme. Efter den första stunden, då vi väntar på att svalgreflexerna skall normaliseras, med konstant tillsyn fortsätter vi med regelbunden övervakning. 

De flesta av våra patienter har vi kvar för kontroll så länge de hinner vakna till tillräckligt länge för att få en liten kort kissprommenad på eftermiddagen.

Vi hemgång får ni skriftlig information om vad vi gjort och rekommendationer. Vi planerar för framtiden. Bli inte överraskade om ordet tanborstning nämns.